Kto płaci za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej?

Dom pomocy społecznej to miejsce, w którym osoba chora ma zapewnioną pomoc przez całą dobę. Często taką formę pomocy wybierają osoby starsze, które nie radzą sobie samotnie i potrzebują pomocy, ale do DPS można być skierowanym również przez osoby trzecie. Jak wyglądają opłaty w takim wypadku i kto je ponosi? Kto płaci za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej

Domy pomocy społecznej, podobnie jak prywatne domy seniora, nie są darmowymi placówkami. Nie jest to również miejsce skierowane stricte do opieki nad osobami starszymi. W większości przypadków koszt utrzymania pokrywa emerytura lub renta, jednakże zdarza się, że do odpowiedzialności finansowej zostaną pociągnięci rodzice lub dzieci, a nawet wnuki.

Ile płaci się za dom pomocy społecznej?

Dom pomocy społecznej zapewnia swoim pensjonariuszom dach nad głową, wyżywienie, pomoc oraz zajęcia dodatkowe – jest to dość kosztowne, dlatego też nie jest zwolnione z opłat. Kwoty, jakie należy uiścić DPS ujęte są w ustawie, i odnoszą się do kryterium dochodowego, którego aktualizacja odbywa się raz na 3 lata. W tej chwili kryterium dochodowe wynosi:

  • 600 złotych dla osoby w rodzinie,
  • 776 dla osoby samotnej.

Kryterium dochodowe to podstawa do obliczenia kwoty, jaką należy zapłacić za pobyt w DPS. Członek rodziny jest zatem zobowiązany do opłacenia pobytu w DPS jeśli jego dochód przekracza 300% kryterium dochodowego, ALE po uiszczeniu opłaty, członkowi rodziny nie może zostać mniej niż 300% kryterium dochodowego.

Czy każde dziecko musi płacić za pobyt rodzica w DPS?

O tym, kto musi opłacić pobyt członka rodziny w DPS mówi ustawa. Lista jest bardzo krótka i obejmuje jedynie wstępnych (rodzice, dziadkowie) oraz zstępnych (dzieci, wnuki). Oznacza to, że nie jesteśmy zobowiązani do wniesienia opłat za rodzeństwo czy wujków oraz ciocie.

Jeśli w domu pomocy społecznej umieszczony zostaje nasz rodzic, prawnie musimy ponieść koszty jego pobytu. Jeśli jednak ciocia, nie mamy żadnego obowiązku zapłaty.

Oczywiście, zwolnienie z opłat jest możliwe w niektórych przypadkach – są to odebrane prawa rodzicielskie, sprawy alimentacyjne czy też brak dochodu lub zbyt niski dochód. Każdorazowo kwestie te rozstrzygane są indywidualnie.

W przypadku osób, które pobierają emeryturę, a wymagają całodobowej opieki w DPS, ośrodek może pobrać 100% renty lub emerytury. W przypadku osób, które wciąż są samodzielne, DPS pobiera 70% – koszt ten pokrywa pobyt oraz wyżywienie, a także częściowo opiekę nad chorym. Pamiętajmy jednak, że wysokość emerytur nie jest wysoka, a zatem możemy zostać wezwani do uiszczenia opłaty za pobyt rodzica lub dziadka w DPS.